| Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse kuluttajapalvelu@fi.nestle.com tai puhelimitse 0800-06161.

| WHO:n suositus

Pilttipiiri

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee täysimetystä 6 kuukauden ikään saakka. Piltti tukee tätä näkemystä täysin, samoin kuin imetyksen jatkamista monipuolisen kiinteän ruoan ohessa neuvolan ohjeiden mukaisesti.

Jatka

Tarkkaan tutkittua ruokaa

Piltti-purkkien raaka-aineet ovat laadukkaita ja puhtaita. Ennen kuin raaka-aineet pääsevät tuotantoon, ne on tutkittu moneen kertaan.

Piltin raaka-ainehankinnoista vastaava asiantuntija Jussi Hautala työskentelee Turun tehtaalla tiimissä, joka vastaa siitä, että tuotteet täyttävät lastenruokien tiukat erityislainsäädännön vaatimukset. Lastenruokien raaka-aineissa ei saa olla vierasaineita eikä kasvinsuojeluainejäämiä. Nitraattien ja hometoksiinien esiintymisille on tarkat raja-arvot, ja lisäksi tehtaalla on omat sisäiset raja-arvot raskasmetalleille.

- Jotta pystymme täyttämään kaikki vaatimukset, osto-organisaatiomme hankkii tuotteet tarkkaan valittujen sopimusviljelijöiden ja tavarantoimittajien kautta. Yli puolet raaka-aineistamme on kotimaisia. Joitakin raaka-aineita emme saa sopimusviljelijöiltä, joten hankimme ne yleensä luomuna, Hautala kertoo.

Valitut viljelijät

Piltin sopimusviljelijöitä on Suomessa kymmenkunta. Heidän peltojensa viljelyolosuhteiden ja -menetelmien pitää täyttää lastenruokien tiukat viljelyvaatimukset. Esimerkiksi maaperän nitraattiriskin ja pellon raskasmetallipitoisuuksien tulee olla alhaiset.

Hautalan mukaan ruuan puhtauteen voidaan pellolla vaikuttaa esimerkiksi kasvilajikkeen, viljelytavan, lannoituksen ja lohkon valinnoilla.

- Sopimusviljelijäksi pääsyn edellytyksenä on, että raaka-aineet sitoudutaan viljelemään meidän antamien ohjeiden mukaan. Viljelysopimukset tekee meidän hyväksymämme tavarantoimittaja, mutta me valitsemme, koulutamme ja valvomme sopimusviljelijöitä yhteistyössä heidän kanssaan.

Tiloilla käydään 1–2 kertaa vuodessa, ja kaikki raaka-aineet analysoidaan etukäteen ennen kuin niitä saa toimittaa tehtaalle. Tilojen viljelykirjanpidosta selviää, että on toimittu kuten sovittu.

- Käytännössä raaka-aineissa ei ole jäämiä, vaikka valikoituja kasvinsuojeluaineita saakin käyttää. Tiukkaa raja-arvoa kuvastaa se, että sadassa tonnissa raaka-ainetta saa olla yksi gramma jäämiä. Joskus eriä joudutaan hylkäämään, mutta se kertoo vain siitä, että valvonta toimii. Periaatteemme on, että oikea laatutaso saavutetaan jo raaka-aineissa, vaikka lainsäädäntö vaatii sitä vasta lopputuotteissa. Lastenruokien raaka-aineiden laatu vastaakin vierasaineiden suhteen vähintään luomuraaka-aineita, Hautala korostaa.

 

 

Tuoreena pellolta tehtaalle

- Esimerkiksi pellolta nostettu lastenruokaporkkana matkaa tuoreena Säkylään Apetitin tehtaalle, jossa se otetaan vastaan erityisenä lastenruokaeränä. Erä putsataan, kuoritaan, pilkotaan, kuutioidaan tai viipaloidaan ja pakastetaan, raaka-aineasiantuntija konkretisoi.

Pakastamisen jälkeen erästä otetaan näytteet analysointia varten. Kun tulos on kunnossa, erästä voidaan toimittaa raaka-ainetta lastenruuan valmistusta varten.

- Myös tehtaalla on iso määrä kontrollipisteitä ja analyyseja. Näin varmistetaan, että kaikki on mennyt niin kuin pitääkin.

Raaka-aineet pystytään tarvittaessa jäljittämään Piltti-korkin koodin perusteella useimmiten tilalle asti. Jäljitettävyyden ansiosta koko ketju pellolta pöytään on siten hyvin hallinnassa.